AnaSayfa
THED Başkanının Mesajı

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Ne mutlu bizlere ki, Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi’ni ve XIV. Olağan Genel Kurulumuzu başarı ile tamamlamış bulunuyoruz.

30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de rüya gibi bir 4 gün geçirerek 400’ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ile gerek bilimsel, gerekse sosyal açıdan mükemmel bir kongre gerçekleştirilmiştir. Bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen, başta kongre eş başkanları Prof. Dr. Ayşegül UYSAL ve Prof. Dr. Petek KORKUSUZ ile kongre genel sekreteri Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM olmak üzere tüm Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı mensuplarına, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu ve alt komisyon üyelerine, EA Organizasyon ve çalışanlarına, Ilıca Termal Otel ve çalışanlarına ve katkılarınızdan dolayı siz değerli katılımcılarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu kongrenin düzenlenmesinde destek veren Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Türkiye Bilimler Akademisi’ne, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’ne ve tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Derneğimizin kuruluşunun 26. yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bu XIII. Kongrenin eriştiği yüksek bilimsel düzey ve özellikle camiamızdaki genç araştırmacıların güncel ve çok başarılı çalışmaları dikkat çekici ve memnuniyet vericidir.

Kongremiz sürecinde 2 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan XIV. Olağan Genel Kurulumuz ise derneğimiz yönetim kurulu açısından bir gurur vesilesi olmuştur. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak 14. Dönem Yönetim Kurulu seçiminde tekrar tam kadro aday olmuştuk. Genel Kurul toplantısına katılan 200’ün üzerindeki delegenin oy birliği ile tekrar göreve layık görülmüş olmaktan dolayı heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da gururluyuz. Tüm üyelerimize bize olan güvenleri ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz.

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak 2016-2018 dönemi faaliyetlerimize hemen genel kurulumuz sonrasında gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulu toplantımız ile başladık. Bu toplantıda yeni yönetimdeki görev dağılımımız belirlenmiştir. Bu görev dağılımına göre 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. A. Çevik Tufan’ın, Başkan Yardımcılığı’nı Prof. Dr. Özhan EYİGÖR’ün, Genel Sekreterliği Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI’nın, Saymanlığı Doç. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU’nun yürütmesine ve Prof. Dr. Petek KORKUSUZ’un, Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM’in, Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ’nin, Prof. Dr. Çiğdem ELMAS’ın ve Doç. Dr. Özgür ÇINAR’ın üye olarak görev almalarına karar verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun Yeterlik Yürütme Kurulu temsilcisi olarak Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ seçilmiştir.

14. Dönem Yönetim Kurulu olarak bu yönetim düzeni içerisinde, 2016-2018 dönemi süresince gerçekleştirmek istediğimiz faaliyetlerimizdeki temel amacımız, derneğimiz kuruluş amacı olan “bilim ve dayanışma derneği” olma ilkesi ile örtüşmektedir. Bir önceki dönemde belirlediğimiz öncelikli alanlarımız olan organizasyon, hizmet, araştırma ve eğitim ana başlıkları çerçevesinde ve belirttiğimiz amaç doğrultusunda başlıca hedeflerimiz şu şekilde özetlenebilir:

·       Derneğimizdeki kurumsallaşma çalışmaları kapsamında üye kayıt ve aidat bilgi sistemi yapılanmasının tamamlanması,

·       Dernek internet alanı ve üyelerle yazışma sisteminin güçlendirilerek sürdürülmesi,

·       THED Bültenleri ve Cell & Tissue Biology Research dergimizin devamlılığının sağlanması,

·       Başlatılan uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitim programları standardizasyon çalışmalarının oluşturulan yeni eğitim karneleri ile uygulanması ve sürekli güncellenmesi için çalıştaylar düzenlenmesi,

·       Başlatılan Türkçe bilim dili ve dil birliği çalışmalarının çalıştaylar ile sürdürülmesi,

·       Başlatılan Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) ile uyum çalışmalarının başarı ile tamamlanması,

·       Hizmet sektöründe çalışan uzmanlarımızın sorunları ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek devamının sağlanması,

·       Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapsamında yürütülen yüksek lisans ve doktora eğitimi ve bu alanlardaki öğrencilerimizin ve üyelerimizin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek devamının sağlanması,

·       Başlatılan çeşitli eğitim etkinlikleri ve kursların Türkiye genelindeki tüm üyelerimizin katılımına açık şekilde geliştirilerek devamının sağlanması,

·       Genç Histolog ve Embriyologların kariyer gelişimleri sürecine katkı verilmesi,

·       Tüm üyelerimizin dilek ve temennilerine hızlı ve uygun yaklaşımların geliştirilmesi ve bu doğrultuda haber ağımızın aktif tutulması hedeflenmektedir.

Bu liste siz değerli üyelerimizin katkıları ile şekillenerek uzayacak ve kapsamı genişletilecektir.

XIV. Genel Kurul sürecinde de belirttiğim gibi çalışma ilkemiz paylaşımcı, şeffaf, bilimsel, yapıcı ve tüm üyelerimizi kapsayan katılımcı bir yönetimi benimsemektir. Gelmiş olduğumuz noktada 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak camiamızdaki beğeni ve başarı ölçütlerinin ne denli yükseldiğinin farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Sözlerime son verirken, 2016-2018 döneminin ülkemize ve Türk Histoloji ve Embriyoloji ailesine sağlıklı, başarılarla dolu, güzel ve aydınlık günler getirmesini dilerim. Bize olan güven ve desteğiniz için bir kez daha teşekkür eder, güveninize layık olmak için çok çalışacağımızı belirtmek isterim.

Saygılarımla,

THED 14. Dönem Yönetim Kurulu adına Başkan,

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Hürriyet Caddesi, No:10/6 Dikmen-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir