AnaSayfa
Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. A. Çevik Tufan (Başkan)

1970 yılında Ankara’da doğan Ahmet Çevik Tufan, 1988 yılında Ankara Anadolu Lisesi Almanca bölümünden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mecburi hizmetini 1994-1995 yıllarında T.C. Sağlık Bakanlığı, Çubuk 2 Numaralı Merkez Sağlık Ocağı Hekimi olarak tamamlamıştır. 1995 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Doktora Eğitimi Bursunu kanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora eğitimi yapmaya hak kazanmıştır.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Özhan Eyigör (Başkan Yardımcısı)

Ankara, 1965 doğumlu Prof. Dr. Özhan Eyigör, 1983 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden, 1990 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1990-1993 arasında Bursa Devlet Hastanesi’nde acil servis hekimi olarak çalıştı. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. Buradaki eğitimini yeterlilik sınavı aşamasında bırakarak, 1994 yılında YÖK burslusu olarak ABD Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ve Nörobiyoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.


» detaylar için tıklayınız
Doç. Dr. Ayten Türkkanı (Genel Sekreter)

Ankara, 1974 doğumlu Doç.Dr. Ayten Türkkanı, 1997 yılında Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı.Eğitimi esnasında ÜYTEM Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu Sertifikası almaya hak kazandı. 2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı.


» detaylar için tıklayınız
Doç. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu (Sayman)

1976 yılında İstanbul/Kadıköy’de doğdu. Orta öğrenimini 1993’te Ordu/Fatsa Lisesi, yüksek öğrenimini de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı. 2002 yılında aynı fakültede Histoloji-Embriyoloji anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atandıktan sonra sırasıyla 2006 yılında doktor, 2012 yılında da doçent ünvanını almıştır.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Petek Korkusuz

1968 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini 1985’de Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi, yüksek öğrenimini 1991’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1997 yılında ‘’Normal ve Osteoartritli İnsan Sinovyumunda Hücre Adezyon Moleküllerinin Değerlendirilmesi: Işık Mikroskobu Düzeyinde İmmünohistokimyasal Çalışma ‘’ başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Çiğdem Elmas

1969 yılında Ankara’da doğdu. 1992’de Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Biyoloji eğitimini tamamlayarak aynı bölümde Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında master yapmaya hak kazandı. Bir yıl süreyle moleküler biyolojik teknikler, genetik inceleme yöntemleri ve Nükleik asit elektroforezi konularında deneyim kazandı; deneysel çalışmalarda bulundu. 1993 Mart ayında Bayındır Tıp Merkezi Kardiyoloji Laboratuvarında çalışmaya başladı.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Gülperi Öktem

1971 yılında Ankara’da doğmuştur. 1989-1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 1999-2002 yılları arasında Tıpta Uzmanlık yapmıştır.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci

Ankara’da 1974 yılında doğan Çiler ÇELİK ÖZENCİ, 1992 yılında Antalya Anadolu Lisesi’ni bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olmuş ve “İnsan sperminde kromozomal anöploidiler ve morfolojik özellikler arasındaki ilişkilerin morfometrik ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemleriyle araştırılması” konulu tezi ile 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Özgür Çınar

Prof. Dr. Özgür Çınar, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültenin Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu sırada 6 aylık TUBİTAK bursuyla Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinde üreme tıbbı alanında araştırmalarda bulundu. 2006-2012 yılları arasında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarları sorumlusu olarak görev yaptı.


» detaylar için tıklayınız
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Hürriyet Caddesi, No:10/6 Dikmen-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir