AnaSayfa
Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Gamze Tanrıöver (Başkan)

İzmir’de 1976 yılında doğan Gamze Tanrıöver, 1993 yılında Antalya Lisesi’ni bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuş ve “İnsan fetusu serebral korteksinde bazı adezyon moleküllerinin dağılımı” konulu yüksek lisans tezi ile 2003 yılında bilim uzmanı unvanını almıştır. Milli Eğitim Bakanlığının bursuyla Oslo Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda “Brainstem Genetics” konulu projede 5 ay süreyle çalışmıştır. “Serebral kavernoz malformasyon oluşumunda PDCD10 (Ccm3) geninin rolü” konulu doktora tez projesini 2006-2008 yılları arasında Yale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Nörovasküler Genetik Laboratuvarlarında, Prof. Dr. Murat Günel‘in eş danışmanlığında tamamlamıştır.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Altuğ Yavaşoğlu (Başkan Yardımcısı)

Alanya doğumlu olan Altuğ Yavaşoğlu, 1988 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirmiştir. Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olmuştur. 1994 yılında başladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından “Lokal anestezi uygulanmış rattus albinusların siyatik sinirlerinde oluşan morfolojik değişikliklerin ışık ve elektron mikroskobik düzeyde incelenmesi” konulu doktora tezi ile 1999 yılında bilim doktoru unvanını almıştır.


» detaylar için tıklayınız
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Nakkaş (Genel Sekreter)

1983 yılında Kars’ta doğan Hilal Nakkaş 2001 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ ni bitirmiştir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden 2007 yılında mezun olmuştur. Mecburi hizmeti kapsamında Çorum’un Laçin ilçesinde Sağlık Grup Başkanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimliği görevlerini yürütmüştür. 2009-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini almıştır. 2012 yılında girdiği Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda halen görevini Doktor Öğretim Üyesi olarak devam ettirmektedir.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu (Sayman)

1976 yılında İstanbul/Kadıköy’de doğmuştur. Orta öğrenimini 1993’te Ordu/Fatsa Lisesi, yüksek öğrenimini de Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nde 2000 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında aynı fakültenin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandıktan sonra sırasıyla 2006 yılında Doktor, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında da Profesör ünvanını almıştır.


» detaylar için tıklayınız
Prof. Dr. Selçuk Tunik (Üye)

1981 yılında Kurtalanda doğmuştur. 2005 yılında Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesinden mezun olarak aynı yıl Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başlamıştır. 2006 yılında Araş. Gör. kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak PhD ünvanını almıştır. 2013 yılında Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçentliğe atanan Dr. Selçuk Tunik, 2013-2014 yıllarında İsveç Stockholm Karolinska Enstitüsü'nde Moleküler Anjiyogenez alanında post-doc çalışmalarını yürütmüştür. 2015 yılında Doçent, 2021 yılında da Profesör olan Dr. Selçuk Tunik, çalışmalarını daha çok Koroidal ve Korneal Anjiyogenezin moleküler zemini üzerinde yürütmektedir.


» detaylar için tıklayınız
Doç. Dr. Kanat Gülle (Üye)

1974 yılında Almanyada doğmuştur. 1985 yılında Özel Antalya İlkokulunu, 1991 yılında Pendik lisesisini bitirmiştir. 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında "Çeşitli sıçan dokularından leptinin immünohistokimyasal dağılımı" konulu yüksek lisans tezi ile 2002 yılında bilim uzmanı ünvanı almıştır. 2007 yılında Doktora tez çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla Yale Üniversitesinde Dr. Denny Sakkas ile birlikte "Ovaryum Dokusunda poli ADP ribozilasyon yolu" üzerinde çalışmıştır. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda tez çalışmasını tamamlayarak bilim doktoru ünvanını almıştır.


» detaylar için tıklayınız
Doç. Dr. Leman Sencar (Üye)

Mersin’de 1981 yılında doğan Leman Sencar, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünü kazanmıştır. 2004-2007 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptıktan sonra 2007-2013 tarihleri arasında aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sürecinde TUBİTAK yurt dışı doktora sırası araştırma bursunu kazanarak bir yıl süreyle Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı nörogenetik ve hücre kültürü laboratuvarlarında eğitim almıştır.


» detaylar için tıklayınız
Doç. Dr. Ferda Topal Çelikkan (Üye)

Ankara’da 1981 yılında doğan Ferda TOPAL ÇELİKKAN, 1998 yılında Kahraman Maraş Süleyman Demirel Fen Lisesi’ni bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimine başlayarak “Ovaryum dokusunun, vitrifikasyon ve yavaş soğutma teknikleriyle korunurluğunun histopatolojik yönden karşılaştırılması” konulu tıpta uzmanlık tezini Prof. Dr. Esra Erdemli danışmanlığında tamamlamıştır.


» detaylar için tıklayınız
Dr. Öğr. Üyesi S. Esra Özkoçer (Üye)

1989 yılında Samsun’da doğmuştur. 2006 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünde eğitimine başlamıştır. 2013 yılında Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra tabip olarak Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nde göreve başlamıştır. 2014- 2018 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamıştır.


» detaylar için tıklayınız
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri» detaylar için tıklayınız
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ümitköy Mahallesi, 2544. Sok. No:3 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir