AnaSayfa
Prof. Dr. Petek Korkusuz

1968 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğrenimini 1985’de Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi, yüksek öğrenimini 1991’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1997 yılında ‘’Normal ve Osteoartritli İnsan Sinovyumunda Hücre Adezyon Moleküllerinin Değerlendirilmesi: Işık Mikroskobu Düzeyinde İmmünohistokimyasal Çalışma ‘’ başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ‘’İzole Perfüze Kobay Kalbinde Digoksinle Oluşturulan Aritmide Endotel Kaynaklı Faktörlerin Rolü’’ başlıklı teziyle bilim uzmanı ünvanı aldı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent oldu. 2003 tarihinde üniversite doçenti, 2010 yılında profesör ünvanını aldı. 1991-93 yıllarında TÜBİTAK BAYG yurt içi doktora bursiyeri oldu. 1993 yılında Fransa Bordeaux Üniversitesi, INSERM, hücre kültürü laboratuvarlarında, 1997 ve 1998 yıllarında Japonya Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Araştırma Merkezi İmmünoloji Bölümünde, 1999’da NATO-B1, doktora sonrası araştırma bursuyla Hollanda Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Elektron Mikroskobi Bölümünde araştırıcı olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kök Hücre, Biyomühendislik, Nanotıp ve Nanoteknoloji Anabilim Dalları’na eğitim ve araştırma desteği vermektedir. Haziran 2014 itibarıyla Science Citation Index’e (WOS) kayıtlı 66 adet makalesine yapılmış 813 adet sitasyonu (h indeksi 17), dört adet uluslararası kitap bölümü; çok sayıda ulusal makale, kitap bölümü, ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır. Araştırma alanları rejeneratif tıp, kök hücre mikroçevresi, sert ve yumuşak doku mühendisliği uygulamalarında biyomalzeme immünobiyolojisi, kas iskelet sistemi iyileşmesi, bağışıklık sisteminde antijen sunumu, travma, inflamasyon ve metabolik bozukluklara yanıt olarak hücre-matriks etkileşimi olarak özetlenebilir. Ortopaedic Research Society, International Stem Cell Research Society’nin seçilmiş üyesidir. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocukludur.


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Hürriyet Caddesi, No:10/6 Dikmen-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir