AnaSayfa
BAŞKANIN MESAJI
 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin DeğerliÜyeleri,

26Mayıs 2023 tarihindeAnkaraÜniversitesi Veteriner FakültesiProf. Dr. Satı BARANKonferans Salonu’nda 17. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirilmiştir. 16. DönemYönetim Kurulu Başkanı olarak tarafımca sunulan Faaliyet Raporu, DenetimKurulumuz tarafından kabul edilmiştir. “Denetim Kurulu” raporu sayın BaşkanProf. Dr. Özhan EYİGÖR adına Prof. Dr. Meltem KURUŞ tarafından sunulmuştur.Denetim Kurulu üyelerimiz; başta Başkan Prof. Dr. Özhan EYİGÖR olmak üzere,Prof. Dr. Gülnur TAKE KAPLANOĞLU ve Prof. Dr. Meltem KURUŞ’a emekleri için teşekkür ederiz.

TakibenYeterlilik Yürütme Kurulu Faaliyet Raporu, sayınBaşkan Prof. Dr. Oya EVİRGEN tarafından sunulmuş ve oy birliği ile kabuledilmiştir.17.OlağanGenelKurul gündeminde sunulanDisiplinKurulu ve Yönergesi ile Etik Kurul Yönergesi de oylamaya sunulmuş ve tüzükteilgili maddelerin değiştirilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.2024yılı itibari ile yıllık aidat (250TL) ve giriş ücreti (100TL) ile ilgili olarak16.Dönem Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilmiştir.

17.Olağan Genel Kurulumuz; 17. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ileseçilmesiyle tamamlanmıştır. Olağan Genel Kurulumuzu takiben,17.Dönem Yönetim Kurulu, ilk toplantısını Ankara Üniversitesi Veteriner FakültesiHistoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın toplantı odasında gerçekleştirmiş veyeni yönetimdeki görev dağılımını tamamlamıştır. Bu görev dağılımına göre; 17.Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine uygun bulunduğumu ve görevi layıkıylayerine getirebilmek için elimden geleni yapacağımı ve bu görev sırasında daderneğimiz yararı için çalışmaktan gurur duyacağımı belirtmek isterim.Derneğimizin Başkan YardımcılığınıProf. Dr. Altuğ YAVAŞOĞLU’nun, GenelSekreterliğiniUzm. Dr. Süleyman EROL’un, SaymanlığınıProf. Dr. A. GürolBAYRAKTAROĞLU’nun yürütmesine veProf. Dr. F. Figen KAYMAZ, Prof. Dr. FeyzullahBEYAZ, Prof. Dr. Aylin YABA UÇAR,Dr. Öğr. Üyesi Esra S. ÖZKOÇER, Dr. Öğr. ÜyesiÇağla Zübeyde KÖPRÜ’nün üye olarak görev almalarına kararverilmiştir.

16. Dönemde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçifaaliyetlerimizin yeni yönetim dönemimizde de devam edeceğini; temel amacımızın,derneğimizin kuruluş amacı olan“Bilim ve Dayanışma Derneği”olma ilkesi ileörtüşür şekilde yürütüleceğini belirtmek isterim. Önceki dönemde belirlediğimizve üzerinde önemle çalıştığımız öncelikli alanlarımız “araştırma ve eğitim”başlıkları çerçevesinde geliştirilerek yeni hedefler belirlemek üzere çalışacakve sizlerden gelecek öneriler doğrultusunda şekillenmesini sağlayacağız.Derneğimizin internet sayfası, sosyal medya ile bağlantılarının devamlılığı ilebizlerden, derneğimiz üyelerinden ve Türkiye’deki tüm Histoloji ve EmbriyolojiKürsülerinin gelişmelerinden kolaylıkla haberdar olmanız konusuna önemleeğileceğiz. 17. Dönemde daha sık biraraya gelmeye çalışacak eğitim platformlarıoluşturmak için çaba sarfedeceğiz. 16. Dönem Yönetim Kurulu’nun başlattığı, elele, kol kola ve omuz omuza çalışan, her üyemizin kolaylıkla ulaşabileceği,sorunlarını paylaşabileceği bir Yönetim Kurulu olmaya devam edeceğiz. 17. DönemYönetim Kurulu olarak şeffaf, bilimsel ve tüm üyelerimizle bilimselliği,başarıları paylaşabileceğimiz, tüm üyelerimizi kapsayan katılımcısı yoğun birdönemin başlamasını umut ediyoruz.

Geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu’nda yer alanarkadaşlarımın ve çok değerli Başkanlarımızın yükselttiği beğeni ve başarıölçütlerinin farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu bağlamda omuzlarımızda nederece ağır bir yükün olduğunun da bilincindeyiz. Bu nedenle 17. Dönemin YönetimKurulu Başkanı ve çok değerli üyeleri olarak ülkemize ve Türk Histoloji veEmbriyoloji ailesine hizmet etmekten gurur duyduğumuzu belirtirken; yeni döneminhepimize sağlıklı, başarılarla dolu, güzel ve aydınlık günler getirmesinidilerim.

Saygılarımla,


 Prof. Dr. GamzeTANRIÖVER

17. Dönem THED Yönetim Kurulu adına,Başkan


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ümitköy Mahallesi, 2544. Sok. No:3 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir