AnaSayfa
2017- OCAK THED BÜLTENİTürk Histoloji ve Embriyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri,

 

30 Nisan-3 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de gerçekleştirdiğimiz XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ve XVI. Olağan THED Genel Kurulu ardından erişilen yüksek bilimsel düzey ve camiamızdaki genç araştırmacıların güncel ve çok başarılı çalışmaları ile övünmüş ve mutlu olmuştuk. Maalesef bu mutluluğumuzu doyasıya yaşayamadık ve hepimiz Türkiye Cumhuriyetimize karşı girişilen 15 Temmuz darbe girişimi ile yaralandık, örselendik. Duyarlı ve bilinçli yurtsever bilim insanları olarak yaşananlardan etkilenmemek, olan bitene kayıtsız kalmak imkânsızdı. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği yönetimi olarak bizler de camiamız adına bu süreci en doğru şekilde yönetebilmenin çabası içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ulu önder ATATÜRK’ün bir konuşmasında dile getirdiği gibi: “Bireyler düşünür olmadıkça toplulukları istenen yönlere, şunun bunun aklına göre iyi ve kötü yönlere sürüklemek kolay olur. Bu sürüklenişten kendini koruyabilmek için her bireyin yurt ve ulus kaderi ile ilgilenmesi gerekir.” (Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1968, s.18). Biz dernek yönetimi olarak bu ilgilenme sürecini yine ulu önder ATATÜRK’ün bir diğer sözünden yola çıkarak şekillendirmek istiyoruz: “Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak şayan-ı arzu olmakla beraber, yolun makul, mantıki ve bilhassa ilmi olması şarttır. Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.” (Uluğ İğdemir, Yılların İçinden, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1991, s.26).

Bu duygu ve düşünceler ışığında Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak 2016-2018 dönemi faaliyetlerimize hemen genel kurulumuz sonrasında gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulu toplantımız ile başladık. Bu vesile ile Genel Kurulumuz tarafından 200’ün üzerindeki delegenin oy birliği ile tekrar göreve layık görülmüş olmaktan dolayı heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da gururlu olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm üyelerimize bize olan güvenleri ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz.

14. Dönem Yönetim Kurulu olarak Mayıs 2018’de Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz XIV. Ulusal Kongremiz ve Genel Kurul’umuza kadar gerçekleştirmek istediğimiz faaliyetlerimizdeki temel amacımız, derneğimizin kuruluş amacı olan “bilim ve dayanışma derneği” olma ilkesi ile örtüşmektedir. Bir önceki dönemde belirlediğimiz öncelikli alanlarımız olan organizasyon, hizmet, araştırma ve eğitim ana başlıkları çerçevesinde ve belirttiğimiz amaç doğrultusunda başlıca hedeflerimiz şu şekilde özetlenebilir:

· Derneğimizdeki kurumsallaşma çalışmaları kapsamında üye kayıt ve aidat bilgi sistemi yapılanmasının tamamlanması,

· Dernek internet alanı ve üyelerle yazışma sisteminin güçlendirilerek sürdürülmesi,

· THED Bültenleri ve Cell & Tissue Biology Research dergimizin devamlılığının sağlanması,

· Başlatılan uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitim programları standardizasyon çalışmalarının oluşturulan yeni eğitim karneleri ile

uygulanması ve sürekli güncellenmesi için çalıştaylar düzenlenmesi,

· Başlatılan Türkçe bilim dili ve dil birliği çalışmalarının çalıştaylar ile sürdürülmesi,

· Başlatılan Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) ile uyum

çalışmalarının başarı ile tamamlanması,

· Hizmet sektöründe çalışan uzmanlarımızın sorunları ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının

güçlendirilerek devamının sağlanması,

· Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapsamında yürütülen yüksek lisans ve doktora eğitimi ve bu alanlardaki öğrencilerimizin ve

üyelerimizin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek devamının

sağlanması,

· Başlatılan çeşitli eğitim etkinlikleri ve kursların Türkiye genelindeki tüm üyelerimizin katılımına açık şekilde geliştirilerek devamının sağlanması,

· Genç Histolog ve Embriyologların kariyer gelişimleri sürecine katkı verilmesi,

· Tüm üyelerimizin dilek ve temennilerine hızlı ve uygun yaklaşımların geliştirilmesi ve bu doğrultuda haber ağımızın aktif tutulması

hedeflenmektedir.

Bu liste siz değerli üyelerimizin katkıları ile şekillenerek uzayacak ve kapsamı genişletilecektir.

XIV. Genel Kurul sürecinde de belirttiğim gibi çalışma ilkemiz paylaşımcı, şeffaf, bilimsel, yapıcı ve tüm üyelerimizi kapsayan katılımcı bir yönetimi benimsemektir. Gelmiş olduğumuz noktada 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak camiamızdaki beğeni ve başarı ölçütlerinin ne denli yükseldiğinin farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. Sözlerime son verirken, 2017 yılının ülkemize ve Türk Histoloji ve Embriyoloji ailesine sağlıklı, başarılarla dolu, güzel ve aydınlık günler getirmesini dilerim. Bize olan güven ve desteğiniz için bir kez daha teşekkür eder, güveninize layık olmak için çok çalışacağımızı belirtmek isterim.

 Saygılarımla…

Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

THED 14. Dönem Yönetim Kurulu adına, Başkan

 


2017- OCAK THED BÜLTENİ.pdf

   

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ümitköy Mahallesi, 2544. Sok. No:3 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir