AnaSayfa
2015- EYLÜL THED BÜLTENİ


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 25 Yaşında!   
 

Bundan tam yirmi beş yıl önce, kendini histoloji ve embriyolojiye adamış, çalışmaya gönüllü, veteriner ve tıp fakültelerinden dokuz bilim insanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplanarak Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’ni kurdu. Kurucu ekibin, alanında deneyimli profesör hocaların yanlarına genç uzmanlarını almasıyla oluşturulması anlamlıydı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Tıp Fakültesi’nde kürsü sahibi ilk kadın doktorlardan biri olan Kamile Şevki Mutlu ve yine ülkemizin ilk kadın Tıp Fakültesi dekanı İlhan Kerse’nin histoloji ve embriyoloji alanında çalıştığını düşündüğümüzde; Mahmut Sağlam, Meral Tekelioğlu, Ülken Örs, Deniz Erdoğan, Cengiz Güven, Celal Ilgaz, Hikmet Altunay, Alp Can ve Tufan Karaosmanoğlu’ndan oluşan bu küçük ve cesur grubun derneğimizi kurma öyküsüne şaşırmamak gerekir. İlk tüzükteki ana amaç; derneğin bir “bilim ve dayanışma derneği” olmasıydı. Bu kapsamda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilim insanları arasındaki dayanışmayı arttırmak hedeflenmiştir. Bu ilk tüzük, 12 Aralık 1990 tarihinde Olay Gazetesi’nde yayımlanmış ve derneğin kuruluş süreci tamamlanmıştır. Derneğimiz; ilk geçici yönetim kurulu toplantısını 15 Aralık 1990 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirerek çalışmalarına resmen başlamıştır.

Derneğimiz, 16 Ağustos 1993 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile adının başına “Türk” sözcüğünü almış ve bu karar 17 Kasım 1993 tarihli yönetim kurulu toplantısında görüşülerek derneğin adı “Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)” olmuştur. 25 Şubat 1997 tarihinden bu yana THED, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun üyesidir.

Gönüllülük, bizi ellerindeki sınırlı kaynakla yetiştiren hocalarımız ve bir araya getiren önceki yönetim kurullarımıza olan borcumuzdur. Buradan hareketle THED, tamamen gönüllülükle çalışan on iki adet yönetim kurulunun omuzlarında, on iki ulusal kongre ve çok sayıda toplantı düzenlemiş, üye sayısını arttırarak bilim ve teknolojinin getirdiği yeniliklere alanı kapsamında önderlik etmiştir.

Derneğimizin 13. Ulusal kongresi bu yıl 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Bugün histolog ve embriyologlar; üreme ve kanser biyolojisi, rejeneratif tıp, kök hücre ve doku mühendisliği, sinir bilimleri, hücresel tedaviler gibi pek çok öncelikli alanda çalışmakta ya da karar verici süreçlerde yer almaktadır. THED aynı zamanda, ülkemizdeki histoloji ve embriyoloji eğitiminin çağdaş ve uluslararası bilimsel standartlara uygun olarak yürütülmesi için çeşitli yenilenme toplantıları düzenlemektedir. Bu amaçla, THED’nin yirmi beşinci yaşını; kurulduğu yer olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda, kurucu öğretim üyelerimiz ve yönetim kurullarımızda yer alan hocalarımızın değerli katılımlarıyla; 2 ve 3 Ekim 2015 tarihlerinde, lisansüstü eğitimi yeniden yapılandırdığımız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduğumuz bir toplantıyla kutlamaktayız.

Ne mutlu bize ki, her geçen gün gücü artan, daha fazla sinerji yaratan bir dernek haline geliyoruz. Yirmi beşinci yılı bir kilometre taşı olarak görmek gerekiyor. İkinci yirmi beş yılı geride bıraktığımızda çok daha fazla yol almış olacağımızı düşünüyoruz. Derneğimizi bugüne kadar getiren büyüklerimize teşekkür ediyor, önümüzdeki yirmi beş yılı emanet edeceğimiz gençlerimizin, görevi bizden gönüllü olarak devralmaları için yanımızda olacaklarına inanıyoruz.

 

Daha nice yıllara, sevgi ve saygılarımızla…

 

       Prof. Dr. Petek Korkusuz 

 13. Yönetim Kurulu Adına, Başkan  

 

2015- EYLÜL THED BÜLTENİ.pdf

 
                     

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ümitköy Mahallesi, 2544. Sok. No:3 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir