AnaSayfa
    Dernek Hakkında    Tarihçe
Tarihçe

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin,

Kuruluş Amacı ve Kısa Tarihçe:

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) kuruluş çalışmaları 1990 yılında Ankara’daki Tıp Fakülteleri ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri görüşmeler ile başlamıştır. Hazırlanan ilk tüzük 18 Temmuz 1990 tarihinde Ankara Valiliği’ne iletilmiş ve derneğin “Histoloji ve Embriyoloji Derneği” adı ile kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Derneğin kurucu üyeleri Mahmut Sağlam, Meral Tekelioğlu, Ülken Örs, Deniz Erdoğan, Cengiz Güven, Celal Ilgaz, Hikmet Altunay, Alp Can ve Tufan Karaosmanoğlu’dur. Hazırlanan ilk tüzükte belirlenen ana amaç derneğin bir “bilim ve dayanışma derneği” olmasıdır. Bu kapsamda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilim insanları arasındaki dayanışmayı arttırmak hedeflenmiştir. Bu ilk tüzük, 12 Aralık 1990 tarihinde Olay Gazetesi’nde yayımlanmış ve derneğin kuruluş süreci tamamlanmıştır. Dernek geçici yönetim kurulu ilk toplantısını 15 Aralık 1990 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirerek çalışmalarına resmen başlamıştır.

Derneğin ilk olağan genel kurulu 10 Mayıs 1991 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde toplanmış ve ilk resmi yönetim kurulu seçilmiştir. 13 Nisan 1992’de dernek üyelerinin yazılı başvurusu ile derneğin isminin başına “Türkiye” sözcüğünün eklenmesi önerilmiştir. Bu teklif 01 Haziran 1992 tarihinde toplanan I. Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülmüş ve dernek adının başına “Türk” sözcüğünün eklenmesine karar verilmiştir. Dernek, 16 Ağustos 1993 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile adının başına “Türk” sözcüğünü almış ve bu karar 17 Kasım 1993 tarihli yönetim kurulu toplantısında görüşülerek derneğin adı “Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)” olmuştur. 25 Şubat 1997 tarihinde THED, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun üyesi olmuştur. Derneğin merkezi Ankara’da olup, şubesi yoktur.

Derneğin ilk amblemi büyük harfler ile “H” ve “E” harflerinin altında “Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ankara 1990” yazacak şekilde 05 Mayıs 1992 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Derneğin adı THED olarak değiştirildikten sonra 17 Kasım 1993 tarihli yönetim kurulu toplantısında derneğin ambleminin de değiştirilmesine karar verilmiş ve Dr. Alp Can tarafından çizilen ve bugün kullanılmakta olan amblem kabul edilmiştir.

Aradan geçen zaman sürecinde Derneğin tüzüğünde yer alan amacı, çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı şu şekilde genişletilmiştir: THED’in amacı Histoloji ve Embriyoloji’nin ilgilendiği her alanda eğitim ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bu alanlarda ulusal politikalar oluşturarak en etkin uygulamaları sağlamak ve geliştirmektir. Dernek, Histoloji ve Embriyoloji bilimlerinin ilerlemesine yardımcı olur ve bu bilimler ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi geliştirir. Bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri destekler, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. Kendi bilim alanında yapılan yanlışlıkları düzeltici çalışmalar yapar, gerekli durumlarda kamu kurum ve kuruluşları düzeyinde girişimlerde bulunur. Ülkemizin sağlık sorunlarıyla ilgili konularında kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar ve gerektiğinde açıklamalar yapar. Uzmanlık alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedefler.

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, kurulduğu günden başlayarak bu amaç ve görevleri yanı sıra bilimsel toplantılar da düzenlemektedir. Bu toplantılardan ilki 26-28 Mart 1992 tarihinde “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Disiplini Birinci Sempozyumu” adı ile Ankara’da toplanmıştır. 1994 tarihinden itibaren bu sempozyumun her iki yılda bir “Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi” adı ile düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu Ulusal Kongrelerin tarihleri ve gerçekleştirildiği yerler sırası ile şöyledir:

1992 Ankara, Ankara Üniversitesi
1994 Bursa, Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde,
1996 Eskişehir, Osman Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde,
1998 Diyarbakır, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde,
2000 Kayseri, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde,
2002 İstanbul, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde,
2004 Mersin, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde,
2006 Malatya, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde,
2008 Adana, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde,
2010 Çeşme, Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde,
2012 Denizli, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde,
2014 Ankara, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde,
2016 Çeşme, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde,
2018 Antalya, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) tarafından,

2020 Pandemi nedeniyle iptal edilmiştir.

2022 Online, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) tarafından,

2023 Deprem felaketi nedeniyle iptal edilmiştir.

 

Bu tarihsel süreç içerisinde derneğin yönetim kurulunda görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri sırası ile şunlardır:

Geçici Yönetim Kurulu (15.12.1990)

Başkan: Prof. Dr. Mahmut SAĞLAM

Başkan Yard.: Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU

Genel Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Celal ILGAZ

Sayman: Araş. Gör. Hikmet ALTUNAY

Üye: Prof. Dr. Ülken ÖRS

I. Olağan Genel Kurul (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi- 17.05.1991)

Başkan: Prof. Dr. Mahmut SAĞLAM

Başkan Yard.:  Prof. Dr. Ülken ÖRS

Genel Sekreter: Araş. Gör. Levent ERGÜN

Sayman:  Araş. Gör. Hikmet ALTUNAY

Üye: Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU

II. Olağan Genel Kurul (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi- 14.05.1993)

Başkan:  Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU

Başkan Yard.: Prof. Dr. Ülken ÖRS

Genel Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Alp CAN / Prof. Dr. Nur ÇAKAR (01.03.1994)

Sayman: Dr. Evren ERDEM / Prof. Dr. Canan AKBAY (13.10.1993)

Üye: Prof. Dr. Mahmut SAĞLAM

III. Olağan Genel Kurul  (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 24.05.1995)

Başkan: Prof. Dr. Ülken ÖRS

Başkan Yard.: Prof. Dr. Reşat Nuri AŞTI

Genel Sekreter: Prof. Dr. Deniz ERDOĞAN

Sayman: Doç. Dr. Attila DAĞDEVİREN

Üye: Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU

IV. Olağan Genel Kurul (Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-10.06.1997)

Başkan: Prof. Dr. Deniz ERDOĞAN

Başkan Yard: Prof. Dr. Reşat Nuri AŞTI

Genel Sekreter: Prof. Dr. Meral TEKELİOĞLU

Sayman: Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZOĞUL

Üye: Prof. Dr. Ülken ÖRS

V. Olağan Genel Kurul (1999)

Başkan: Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Başkan Yard.: Prof. Dr. Aysel ŞEFTALİOĞLU

Genel Sekreter: Doç. Dr. Cengiz GÜVEN

Sayman: Doç. Dr. Hikmet ALTUNAY

Üye: Doç. Dr. Celal ILGAZ

VI. Olağan Genel Kurul (2001)

Başkan: Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Başkan Yard.: Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN

Genel Sekreter: Doç. Dr. Candan ÖZOĞUL

Sayman: Doç. Dr. Hikmet ALTUNAY

Üye:  Doç. Dr. Belgin CAN

VII. Olağan Genel Kurul (2003)

Başkan: Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Başkan Yard.: Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN

Genel Sekreter: Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL

Sayman: Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY

Üye: Doç. Dr. Belgin CAN

VIII. Olağan Genel Kurul (Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-04.06.2005)

Başkan: Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Başkan Yard.: Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN

Genel Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Gülnur TAKE

Sayman: Doç. Dr. Belgin CAN

Üye: Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL

Üye: Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY

Üye: Doç. Dr. Murat AKKUŞ

IX. Olağan Genel Kurul (Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi- 28.06.2006)

Başkan: Prof. Dr. Atilla DAĞDEVİREN

Başkan Yard.: Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL

Genel Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Gülnur TAKE

Sayman: Doç. Dr. Pergin ATİLLA

Üye: Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Üye: Prof. Dr. Sait POLAT

Üye: Doç. Dr. Belgin CAN

X. Olağan Genel Kurul (Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- 21.05.2008)

Başkan: Prof. Dr. Atilla DAĞDEVİREN

Başkan Yard.: Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL

Genel Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Gülnur TAKE

Sayman: Doç. Dr. Pergin ATİLLA

Üye: Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN

Üye: Prof. Dr. Zeynep KAHVECİ / Prof. Dr. Sait POLAT (18.02.2010)

Üye: Prof. Dr. Levent ERGÜN

 

XI. Olağan Genel Kurul (Çeşme- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi- 19.05.2010)

Başkan: Prof. Dr. Candan ÖZOĞUL

Başkan Yard.: Prof. Dr. Esra ERDEMLİ

Genel Sekreter: Doç. Dr. A. Çevik TUFAN

Sayman: Prof. Dr. Levent ERGÜN

Üye: Prof. Dr. Sait POLAT

Üye: Prof. Dr. İlkin ÇAVUŞOĞLU

Üye: Doç. Dr. Sevim AYDIN

XII. Olağan Genel Kurul (Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi-18.05.2012)

Başkan: Prof. Dr. Şahin SIRMALI

Başkan Yard.: Prof. Dr. Esra ERDEMLİ

Genel Sekreter: Prof. Dr. Hatice ERDOST

Sayman: Doç. Dr. Sevim AYDIN

Üye: Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN

Üye: Doç. Dr. Emin T. KORGUN

Üye: Yrd. Doç. Dr. Kanat GÜLLE

XIII. Olağan Genel Kurul (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 30.05.2014)

Başkan: Prof. Dr. Petek KORKUSUZ

Başkan Yard.: Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

Genel Sekreter: Prof. Dr. Çiğdem ELMAS

Sayman: Doç. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU

Üye: Prof. Dr. Özhan EYİGÖR

Üye: Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM

Üye: Doç. Dr. Özgür ÇINAR

Üye: Prof. Dr. Çiler Çelik ÖZENCİ

Üye: Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI

XIV. Olağan Genel Kurul (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- 02.05.2016)

Başkan: Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

Başkan Yard.: Prof. Dr. Özhan EYİGÖR

Genel Sekreter: Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI

Sayman: Doç. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU

Üye: Prof. Dr. Petek KORKUSUZ

Üye: Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM

Üye: Prof. Dr. Çiğdem ELMAS

Üye: Prof. Dr. Çiler Çelik ÖZENCİ

Üye: Prof. Dr. Özgür ÇINAR

XV. Olağan Genel Kurul (Antalya- 13.05.2018)

Başkan: Prof. Dr. Çiğdem ELMAS

Başkan Yard: Doç. Dr. Ayten TÜRKKANI / Prof. Dr. Emel KOPTAGEL

Genel Sekreter: Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER

Sayman: Prof. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU

Üye: Prof. Dr. A. Çevik TUFAN

Üye: Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL

Üye: Doç. Dr. Dilara ZEYBEK

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Emine Nazlı HAYIRLI

Üye: Uzm. Dr. İskender KAPLANOĞLU

XVI. Olağan Genel Kurul (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi- 26.03.2021)

Başkan: Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER

Başkan Yard: Prof. Dr. Altuğ YAVAŞOĞLU

Genel Sekreter: Dr. Öğretim Üyesi Hilal NAKKAŞ

Sayman: Prof. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU

Üye: Prof. Dr. Selçuk TUNİK

Üye: Prof Dr. Fevziye Figen KAYMAZ/ Doç. Dr. Kanat GÜLLE (2022)

Üye: Doç. Dr. Leman SENCAR

Üye: Doç. Dr. Ferda Topal ÇELİKKAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi S. Esra ÖZKOÇER

XVII. Olağan Genel Kurul (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi- 26.05.2023)

Başkan: Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER

Başkan Yard: Prof. Dr. Altuğ YAVAŞOĞLU

Genel Sekreter: Uzm. Dr. Süleyman EROL

Sayman: Prof. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU

Üye: Prof Dr. Fevziye Figen KAYMAZ

Üye: Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye: Prof. Dr. Aylin Yaba UÇAR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi S. Esra ÖZKOÇER

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Çağla Zübeyde KÖPRÜ

Önemli Not: Değerli THED üyelerinin sayfa içeriği ile ilgili ilavelerini veya düzeltmelerini Dernek Yönetim Kurulu’na iletmeleri rica olunur. 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ümitköy Mahallesi, 2544. Sok. No:3 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir