AnaSayfa
PROF.DR.ÇİĞDEM ELMAS'IN MESAJI

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya Su Otelde gerek bilimsel gerekse de sosyal anlamda çok verimli ve yüzlerimizde tatlı gülümsemelerle anımsayacağımız XIV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresini gerçekleştirdik. Kongrenin son günü de XV. Olağan Genel Kurulumuzu başarı ile tamamladık.  Bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen, başta XIV. Dönem THED yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Ahmet Çevik Tufan’a ve son iki dönem birlikte çalıştığım Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Yönetim Kurulu ve alt komisyon üyelerine, EA Organizasyon ve çalışanlarına, Su Otel ve çalışanlarına ve katkılarınızdan dolayı siz değerli katılımcılarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu kongrenin düzenlenmesinde destek veren Türkiye Bilimler Akademisi’ne, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği’ne ve tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Derneğimizin kuruluşunun 28. yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bu XIV. kongrenin eriştiği yüksek bilimsel düzey ve özellikle Histoloji ve Embriyoloji ailesi genç araştırmacılarının güncel ve çok başarılı çalışmaları dikkat çekici olmuştur.

Kongremiz sürecinde 13 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan XV. Olağan Genel Kurulumuz ise derneğimiz yönetim kurulu açısından gurur verici olmuştur. 2016 yılında, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak 14. Dönem Yönetim Kurulu seçiminde tekrar tam kadro aday olmuş, Genel Kurul toplantısına katılan 200’ün üzerindeki delegenin oy birliği ile tekrar göreve layık görülmüş ve ayakta alkışlanarak tekrar göreve gelmiştik. Bu şekilde onurlandırılmaktan dolayı heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da gururlu olarak bir dört yıl daha aynı kadro ile sizlere hizmet vermeye çalıştık. Gönül isterdi ki bu dokuz kişi sizlere daha uzun yıllar hizmet vermeye, görevde kalmaya devam edelim. Ancak takdir edersiniz ki bilim disiplinimizde genç arkadaşlarımızı yetiştirmek birer öğretim üyesi olarak nasıl görevimiz ise dernek yönetimine genç ve hevesli arkadaşlar yetiştirmek ve geçmiş birikimlerimizi bizden sonra gelecek genç ve dinamik, gönüllülük ilkesi ile çalışacak olan arkadaşlarımıza aktarmak da yönetim kurulu olarak görevimizdir. Bu nedenle aramızdan bazı arkadaşlarımız gönüllülük ilkesi ile ile çalışacağını düşündüğümüz genç arkadaşlarımıza geçmiş birikimlerimizi aktarabilmemiz için yönetim kurulu görevlerinden ayrıldılar. 13. ve 14. Dönem bilgilerini yeni yönetim kuruluna aktarmak üzere dört YK üyemizde görevde kalmayı ve bu şekilde derneğimizin kurumsallaşmasına katkıda bulunacağımızı düşündük. Gene ne mutlu bize ki olağan genel kurulumuzda oluşturmuş olduğumuz yeni yönetim kurulu “oy birliği” ile sizler tarafından onaylandı. Tüm üyelerimize bize olan güvenleri ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak 2018-2020 dönemi faaliyetlerimize hemen 21 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulu toplantımız ile başladık. Bu toplantıda yeni yönetimdeki görev dağılımımız belirlenmiştir. Bu görev dağılımına göre 15. Dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildim ve yürütmekten gurur duyacağım. Derneğimizin Başkan Yardımcılığını Prof. Dr. Ayten TÜRKKANI, Genel Sekreterliği Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER, Saymanlığı Prof. Dr. A. Gürol BAYRAKTAR’IN yürütmesine ve Prof. Dr. A. ÇEVİK TUFAN, Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL, Doç. Dr. Dilara ZEYBEK, Öğr. Dr. E. Nazlı HAYIRLI ve Uzm. Dr. İskender KAPLANOĞLU’nun üye olarak görev almalarına karar verilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun Yeterlik Yürütme Kurulu temsilcisi olarak Prof. Dr. Gamze TANRIÖVER seçilmiştir.

14. Dönem Yönetim Kurulu olarak bu yönetim düzeni içerisinde, 2016-2018 dönemi süresince gerçekleştirmek istediğimiz faaliyetlerimizdeki temel amacımız, derneğimiz kuruluş amacı olan “bilim ve dayanışma derneği” olma ilkesi ile örtüşmektedir. Bir önceki dönemde belirlediğimiz öncelikli alanlarımız olan organizasyon, hizmet, araştırma ve eğitim ana başlıkları çerçevesinde ve belirttiğimiz amaç doğrultusunda başlıca hedeflerimiz şu şekilde özetlenebilir:

·      Derneğimizdeki kurumsallaşma çalışmaları kapsamında üye kayıt ve aidat bilgi sistemi yapılanmasının tamamlanması,

·      Dernek internet alanı ve üyelerle yazışma sisteminin güçlendirilerek sürdürülmesi,

·      THED Bültenleri ve Cell & Tissue Biology Research dergimizin devamlılığının sağlanması,

·      Başlatılan uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitim programları standardizasyon çalışmalarının oluşturulan yeni eğitim karneleri ile uygulanması ve sürekli güncellenmesi için çalıştaylar düzenlenmesi,

·      Başlatılan Türkçe bilim dili ve dil birliği çalışmalarının çalıştaylar ile sürdürülmesi,

·      Başlatılan Türk Tabipleri Birliği- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) ile uyum çalışmalarının başarı ile tamamlanması,

·      Hizmet sektöründe çalışan uzmanlarımızın sorunları ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek devamının sağlanması,

·      Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapsamında yürütülen yüksek lisans ve doktora eğitimi ve bu alanlardaki öğrencilerimizin ve üyelerimizin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının güçlendirilerek devamının sağlanması,

·      Başlatılan çeşitli eğitim etkinlikleri ve kursların Türkiye genelindeki tüm üyelerimizin katılımına açık şekilde geliştirilerek devamının sağlanması,

·      Genç Histolog ve Embriyologların kariyer gelişimleri sürecine katkı verilmesi,

·      Tüm üyelerimizin dilek ve temennilerine hızlı ve uygun yaklaşımların geliştirilmesi ve bu doğrultuda haber ağımızın aktif tutulması hedeflenmektedir.

Bu liste siz değerli üyelerimizin katkıları ile şekillenerek uzayacak ve kapsamı genişletilecektir.

Çalışma ilkemiz paylaşımcı, şeffaf, bilimsel, yapıcı ve tüm üyelerimizi kapsayan katılımcı bir yönetimi benimsemektir. Gelmiş olduğumuz noktada 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak camiamızdaki beğeni ve başarı ölçütlerinin ne denli yükseldiğinin farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Sözlerime son verirken, 2018-2020 döneminin ülkemize ve Türk Histoloji ve Embriyoloji ailesine sağlıklı, başarılarla dolu, güzel ve aydınlık günler getirmesini dilerim. Bize olan güven ve desteğiniz için bir kez daha teşekkür eder, güveninize layık olmak için çok çalışacağımızı belirtmek isterim.

Saygılarımla,

THED 15. Dönem Yönetim Kurulu adına Başkan,

Prof. Dr. Çiğdem ELMAS

 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Harbiye Mahallesi, Dikmen Caddesi No:124/2 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir