AnaSayfa
    Dernek Hakkında    Tarihçe
Tarihçe

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Kuruluş Amacı ve Kısa Tarihçe

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED) kuruluş çalışmaları 1990 yılında Ankara’daki Tıp Fakülteleri ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri görüşmeler ile başlamıştır. Hazırlanan ilk tüzük 18 Temmuz 1990 tarihinde Ankara Valiliği’ne iletilmiş ve derneğin “Histoloji ve Embriyoloji Derneği” adı ile kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Derneğin kurucu üyeleri Mahmut Sağlam, Meral Tekelioğlu, Ülken Örs, Deniz Erdoğan, Cengiz Güven, Celal Ilgaz, Hikmet Altunay, Alp Can ve Tufan Karaosmanoğlu’dur. Hazırlanan ilk tüzükte belirlenen ana amaç derneğin bir “bilim ve dayanışma derneği” olmasıdır. Bu kapsamda bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilim insanları arasındaki dayanışmayı arttırmak hedeflenmiştir. Bu ilk tüzük, 12 Aralık 1990 tarihinde Olay Gazetesi’nde yayımlanmış ve derneğin kuruluş süreci tamamlanmıştır. Dernek geçici yönetim kurulu ilk toplantısını 15 Aralık 1990 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirerek çalışmalarına resmen başlamıştır.

Derneğin ilk olağan genel kurulu 10 Mayıs 1991 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde toplanmış ve ilk resmi yönetim kurulu seçilmiştir. 13 Nisan 1992’de dernek üyelerinin yazılı başvurusu ile derneğin isminin başına “Türkiye” sözcüğünün eklenmesi önerilmiştir. Bu teklif 01 Haziran 1992 tarihinde toplanan I. Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülmüş ve dernek adının başına “Türk” sözcüğünün eklenmesine karar verilmiştir. Dernek, 16 Ağustos 1993 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile adının başına “Türk” sözcüğünü almış ve bu karar 17 Kasım 1993 tarihli yönetim kurulu toplantısında görüşülerek derneğin adı “Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)” olmuştur. 25 Şubat 1997 tarihinde THED, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun üyesi olmuştur. Derneğin merkezi Ankara’da olup, şubesi yoktur.

Derneğin ilk amblemi büyük harfler ile “H” ve “E” harflerinin altında “Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ankara 1990” yazacak şekilde 05 Mayıs 1992 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Derneğin adı THED olarak değiştirildikten sonra 17 Kasım 1993 tarihli yönetim kurulu toplantısında derneğin ambleminin de değiştirilmesine karar verilmiş ve Dr. Alp Can tarafından çizilen ve bugün kullanılmakta olan amblem kabul edilmiştir.

Aradan geçen zaman sürecinde Derneğin tüzüğünde yer alan amacı, çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı şu şekilde genişletilmiştir: THED’in amacı Histoloji ve Embriyoloji’nin ilgilendiği her alanda eğitim ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bu alanlarda ulusal politikalar oluşturarak en etkin uygulamaları sağlamak ve geliştirmektir. Dernek, Histoloji ve Embriyoloji bilimlerinin ilerlemesine yardımcı olur ve bu bilimler ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi geliştirir. Bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri destekler, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır. Kendi bilim alanında yapılan yanlışlıkları düzeltici çalışmalar yapar, gerekli durumlarda kamu kurum ve kuruluşları düzeyinde girişimlerde bulunur. Ülkemizin sağlık sorunlarıyla ilgili konularında kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar ve gerektiğinde açıklamalar yapar. Uzmanlık alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedefler.

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, kurulduğu günden başlayarak bu amaç ve görevleri yanı sıra bilimsel toplantılar da düzenlemektedir. Bu toplantılardan ilki 26-28 Mart 1992 tarihinde “Histoloji ve Embriyoloji Bilim Disiplini Birinci Sempozyumu” adı ile Ankara’da toplanmıştır. 1994 tarihinden itibaren bu sempozyumun her iki yılda bir “Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi” adı ile düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu Ulusal Kongrelerin tarihleri ve gerçekleştirildiği yerler sırası ile şöyledir:

1992 Ankara, Ankara Üniversitesi
1994 Bursa, Uludağ Üniversitesi
1996 Eskişehir, Osman Gazi Üniversitesi
1998 Diyarbakır, Dicle Üniversitesi
2000 Kayseri, Erciyes Üniversitesi
2002 İstanbul, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2004 Mersin, Mersin Üniversitesi
2006 Malatya, İnönü Üniversitesi
2008 Adana, Çukurova Üniversitesi
2010 Çeşme, Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde,
2012 Denizli, Pamukkale Üniversitesi
2014 Ankara, Ankara Üniversitesi

2016 Çeşme, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde

 

Bu tarihsel süreç içerisinde derneğin yönetim kurulunda görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri sırası ile şunlardır:

15.12.1990 (Geçici Yönetim Kurulu)

Başkan:                       Prof. Dr. Mahmut Sağlam
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Meral Tekelioğlu
Genel Sekreter:           Yard. Doç. Dr. Celal Ilgaz
Sayman:                      Araş. Gör. Hikmet Altunay
Üye:                            Prof. Dr. Ülken Örs

17.05.1991 (I. Olağan Genel Kurul-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Başkan:                       Prof. Dr. Mahmut Sağlam
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Ülken Örs
Genel Sekreter:           Araş. Gör. Levent Ergün
Sayman:                      Araş. Gör. Hikmet Altunay
Üye:                            Prof. Dr. Meral Tekelioğlu

14.05.1993 (II. Olağan Genel Kurul-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Başkan:                       Prof. Dr. Meral Tekelioğlu
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Ülken Örs
Genel Sekreter:           Yard. Doç. Dr Alp Can / Prof. Dr. Nur Çakar (01.03.1994)
Sayman:                      Dr. Evren Erdem / Prof. Dr. Canan Akbay (13.10.1993)
Üye:                            Prof. Dr. Mahmut Sağlam

24.05.1995 (III. Olağan Genel Kurul-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan:                       Prof. Dr. Ülken Örs
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Reşat Nuri Aştı
Genel Sekreter:           Prof. Dr. Deniz Erdoğan
Sayman:                      Doç. Dr. Attila Dağdeviren
Üye:                            Prof. Dr. Meral Tekelioğlu

10.06.1997 (IV. Olağan Genel Kurul-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan:                       Prof. Dr. Deniz Erdoğan
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Reşat Nuri Aştı
Genel Sekreter:           Prof. Dr. Meral Tekelioğlu
Sayman:                      Yard. Doç. Dr. Candan Özoğul
Üye:                            Prof. Dr. Ülken Örs

1999 (V. Olağan Genel Kurul)

Başkan Prof. Dr. Şahin Sırmalı

Başk. Yard.: Prof. Dr. Aysel Şeftalioğlu

Gen. Sek.: Doç. Dr. Cengiz Güven

Sayman: Doç. Dr. Hikmet Altunay

Üye: Doç. Dr. Celal Ilgaz

 

2001 (VI. Olağan Genel Kurul)

Başkan:                  Prof. Dr. Şahin Sırmalı

Başk. Yard.:           Prof. Dr. Attila Dağdeviren

Gen. Sek.:               Doç. Dr. Candan Özoğul

Sayman:                  Doç. Dr. Hikmet Altunay

Üye: Doç.               Dr. Belgin Can

 

2003 (VII. Olağan Genel Kurul)

Başkan :                      Prof. Dr. Şahin Sırmalı
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Attila Dağdeviren
Genel Sekreter:           Prof. Dr. Candan Özoğul
Sayman:                      Prof. Dr. Hikmet Altunay
Üye:                            Doç. Dr. Belgin Can

04.06.2005 (VIII. Olağan Genel Kurul-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan :                      Prof. Dr. Şahin Sırmalı
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Attila Dağdeviren
Genel Sekreter:           Yrd.Doç. Dr. Gülnur Take
Sayman:                      Doç. Dr. Belgin Can
Üye:                            Prof. Dr. Candan Özoğul
Üye:                            Prof. Dr. Hikmet Altunay
Üye:                            Doç. Dr. Murat Akkuş

28.06.2006 (IX. Olağan Genel Kurul-Malatya-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan :                      Prof. Dr. Atilla Dağdeviren
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Candan Özoğul
Genel Sekreter:           Yrd.Doç. Dr. Gülnur Take
Sayman:                      Doç. Dr. Pergin Atilla
Üye:                            Prof. Dr. Şahin Sırmalı
Üye:                            Prof. Dr. Sait Polat
Üye:                            Doç. Dr. Belgin Can

21.05.2008 (X. Olağan Genel Kurul-Adana-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan :                      Prof. Dr. Atilla Dağdeviren
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Candan Özoğul
Genel Sekreter:           Yrd.Doç. Dr. Gülnur Take
Sayman:                      Doç. Dr. Pergin Atilla
Üye:                            Prof. Dr. Kemal Özbilgin
Üye:                            Prof. Dr. Zeynep Kahveci / Prof. Dr. Sait Polat (18.02.2010)
Üye:                            Prof. Dr. Levent Ergün

19.05.2010 (XI. Olağan Genel Kurul-Çeşme-Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan :                      Prof. Dr. Candan Özoğul
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Esra Erdemli
Genel Sekreter:           Doç. Dr. A. Çevik Tufan
Sayman:                      Prof. Dr. Levent Ergün
Üye:                            Prof. Dr. Sait Polat
Üye:                            Prof. Dr. İlkin Çavuşoğlu
Üye:                            Doç. Dr. Sevim Aydın

18.05.2012 (XII. Olağan Genel Kurul-Denizli-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan :                      Prof. Dr. Şahin Sırmalı
Başkan Yard.:            Prof. Dr. Esra Erdemli
Genel Sekreter:           Prof. Dr. Hatice Erdost
Sayman:                      Doç. Dr. Sevim Aydın
Üye                             Prof. Dr. Kemal Özbilgin
Üye:                            Doç. Dr. Emin T. Korgun
Üye:                            Yrd. Doç. Dr. Kanat Gülle

30.05.2014 (XIII. Olağan Genel Kurul-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan:                       Prof. Dr. Petek Korkusuz
Başkan Yard.:             Prof. Dr. A. Çevik Tufan
Genel Sekreter:           Prof. Dr. Çiğdem Elmas
Sayman:                      Doç. Dr. A. Gürol Bayraktaroğlu
Üye                             Prof. Dr. Özhan Eyigör
Üye:                            Prof. Dr. Gülperi Öktem
Üye:                            Doç. Dr. Özgür Çınar
Üye:                            Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci
Üye:                            Doç. Dr. Ayten Türkkanı

 02.05.2016 (XIV. Olağan Genel Kurul-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Başkan:                       Prof. Dr. A. Çevik Tufan
Başkan Yard.:             Prof. Dr. Özhan Eyigör
Genel Sekreter:           Doç. Dr. Ayten Türkkanı
Sayman:                      Doç. Dr. A. Gürol Bayraktaroğlu
Üye                             Prof. Dr. Petek Korkusuz
Üye:                            Prof. Dr. Gülperi Öktem
Üye:                            Prof. Dr. Çiğdem Elmas

Üye:                            Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci
Üye:                            Prof. Dr. Özgür Çınar

 

Önemli Not: Değerli THED üyelerinin sayfa içeriği ile ilgili ilavelerini veya düzeltmelerini Dernek Yönetim Kurulu’na iletmeleri rica olunur. 


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Hürriyet Caddesi, No:10/6 Dikmen-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir