AnaSayfa
Prof. Dr. Selçuk Tunik (Üye)

1981 yılında Kurtalanda doğmuştur. 2005 yılında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak aynı yıl Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başlamıştır. 2006 yılında Araş. Gör. kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak PhD ünvanını almıştır. 2013 yılında Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçentliğe atanan Dr. Selçuk Tunik, 2013-2014 yıllarında İsveç Stockholm Karolinska Enstitüsü'nde Moleküler Anjiyogenez alanında post-doc çalışmalarını yürütmüştür. 2015 yılında Doçent, 2021 yılında da Profesör olan Dr. Selçuk Tunik, çalışmalarını daha çok Koroidal ve Korneal Anjiyogenezin moleküler zemini üzerinde yürütmektedir. Kök hücre biyolojisi, anjiyogenez, duyu organları ve kardiyovasküler sistem gelişimi konularında lisans ve lisansüstü dersler veren Dr. Tunik, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, Dergi Editörlükleri, Başhekim Yardımcılığı, Erasmus Koordinatörlüğü gibi yönetici görevlerde bulunmuş, bulunmaktadır. Halen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Selçuk Tunik , bir çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir.

  
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Ümitköy Mahallesi, 2544. Sok. No:3 Çankaya-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir