AnaSayfa
Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci

Ankara’da 1974 yılında doğan Çiler ÇELİK ÖZENCİ, 1992 yılında Antalya Anadolu Lisesi’ni bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olmuş ve “İnsan sperminde kromozomal anöploidiler ve morfolojik özellikler arasındaki ilişkilerin morfometrik ve floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemleriyle araştırılması” konulu tezi ile 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezini, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi Bölümü Androloji Laboratuvarında 2001-2002 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Akdeniz Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 2006 yılında “Yardımcı Doçent”, 2007 yılında “Doçent” ünvanını almıştır. Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ’nin 50’nin üzerinde uluslararası yayını ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kitap bölümü yazarlıklarının yanı sıra çeşitli dernek ve kurumlarca verilmiş toplam 11 bilimsel ödülü bulunmaktadır. Prof. Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ, lisans ve lisansüstü düzeyde üreme biyoloji alanında dersler vermektedir. Başlıca araştırma alanı üreme biyolojisi olup; özellikle androloji ve erkek fertilitesinin yanı sıra pre-implantif embriyo gelişimi ve ovaryum kriyobiyolojisi ile ilgili araştırmalar da yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Almanca bilen Dr. Çiler ÇELİK ÖZENCİ, evli ve 1 erkek çocuk annesidir.


Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Hürriyet Caddesi, No:10/6 Dikmen-ANKARA
info@thed.org.tr
 Web Tasarım: AdaNET
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneğinin Resmi Web Sitesidir